Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o dotacje. Dokumenty (wniosek pełniący funkcję biznes planu, wraz z kompletem wymaganych załączników), można składać w terminie: 13.III.2017 r. – 17.III.2017 r. W ramach tego naboru, Urząd Pracy udzieli 240 dotacji, w wysokości 16 000,00 zł.

O dotacje mogą ubiegać się osoby należące do dwóch grup:

A) Osoby w wieku powyżej 30 roku życia, które posiadają ustalony I lub II profilem pomocy, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • wiek powyżej 50 lat
  • osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy od co najmniej 12 miesięcy
  • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wykształcenie)
  • osoby niepełnosprawne
  • kobiety

B) Osoby w wieku 18-29 lat, które spełniają dodatkowo wszystkie poniższe kryteria:

  • osoby z ustalonym I lub II profilem pomocy
  • posiadajace określony przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania
  • osoby nie uczestniczenie w kształceniu w trybie stacjonarnym
  • osoby, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu, lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

PS: Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lat mogą wnioskować o dotacje, tylko w przypadku, gdy zarejestrowały się w Urzędzie Pracy nie wcześniej niż 18.XII.2016
Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.