Dotacje dla bezrobotnych w Gdańsku

Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Wnioski można składać od 17 do 21 września 2018 r. Planuje się udzielenie 50 dotacji w kwocie po 20 000,00 zł. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia, które dodatkowo należą do jednej z następujących grup:

 • kobiety
 • mężczyźni powyżej 50 roku życia
 • osoby z wykształceniem maksymalnie średnim
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)

Zgodnie z aktualnym regulaminem, wnioskowana kwota może być przeznaczona na zakup środków trwałych, działania reklamowe, usługi, towar handlowy i materiały reklamowe, z wykluczeniem:

 •  opłat związanych z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np.
  opłaty składek ZUS, wynagrodzenia, czynsze)
 • wydatków inwestycyjnych obejmujących np. koszty budowy i remonty kapitalne,
 • zakupu urządzeń, maszyn, sprzętu, pojazdu w przypadku braku uprawnień do jego obsługi,
 • zakupu nieruchomości, gruntów,
 • pojazdu do świadczenia usług transportu drogowego,
 • samochodu, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności (np.  nauka jazdy), Koszt samochodu nie może przekroczyć 50% wnioskowanej kwoty,
 • dokonywania zakupów oraz usług od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz innych członków rodziny,
 • rzeczy używanych zakupionych na podstawie umowy kupna-sprzedaży; (z wyjątkiem samochodu),
 • zakupu telefonu komórkowego w cenie przekraczającej 1500,00 zł
 • w przypadku działalności nie ponaglającej na specjalistycznym programowaniu / projektowaniu graficznym, wyklucza się zakup komputera którego wartość przekracza 4 000,00 zł
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej
 • pokrycia kosztów transportu, przesyłki, opakowania, dostawy zakupionych z dotacji rzeczy,

Z dotacji nie można uruchomić takiej działalności jak: 

 • rolnictwo i hodowla
 • agroturystyka
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (bez punktu stacjonarnego),
 • handel akwizycyjny,
 • transport osób taksówkami,
 • działalność w zakresie wynajmu
 • działalność tożsamą z działalnością współmałżonka
 • przejęcie działalności gospodarczej
 •  rozpoczęcie działalności w miejscu, w którym funkcjonuje już taka sama działalność gospodarcza
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów,
 • usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.