Dotacje dla bezrobotnych w Cieszynie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od 7.V.2018 prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 000,00 zł.

Dotacje można przeznaczyć na:

 •  zakup środków trwałych – urządzeń, maszyn
 •  zakup materiałów i towaru handlowego (maksymalnie 70% dotacji)
 • zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenie strony internetowej
 • zakup materiałów reklamowych (do 5% wnioskowanej dotacji)
 • pozyskanie lokalu tj. koszty wynajmu lokalu do wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu
 • kursów i szkoleń zwiększających konkurencyjność przedsięwzięcia na rynku
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej
 • kupno samochodu wykorzystywanego do transportu osób taksówkami, samochodów do nauki jazdy, lub innego samochodu specjalistycznego (z wyłączeniem samochodów przeznaczonych do drogowego transportu towarów)

Dotacji nie można przeznaczyć m.in. na:

 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów lub zakupu nieruchomości;
 • zakup kasy fiskalnej;
 • bieżące koszty działalności (podatki, koncesje, wynagrodzenia pracowników, opłaty za media)
 • koszty transportu
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.