Dotacje dla bezrobotnych w Bydgoszczy

Osoby zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, mogą aplikować o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 jest to dotacja w wysokości 20.000,00 zł. Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku jest posiadanie II profilu pomocy, jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również osoby posiadające I profil pomocy. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym. Zapisy są prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy (ul. Toruńska 147, parter, prawa strona, tel. 52-36-04-370). Konieczne jest również złożenie wniosku wraz z biznes planem, planu przychodów i planu przepływu gotówki.

Z dotacji wyklucza się następujące rodzaje działalności:

 • sprzedaż internetowa (nie dotyczy sprzedaży prowadzonej łącznie w formie stacjonarnej i internetowej)
 • wypożyczenia sprzętu
 •  pośrednictwoo finansowe
 • usługi transportowe
 •  handlu obwoźny i ruchome placówki gastronomiczne
 • handlu rzeczami używanymi
 • lombardy i komisy
 • podobnej do  działalności gospodarczej prowadzonej przez członków najbliższej rodziny, jeżeli działalność ta ma być prowadzona/zarejestrowana pod tym samym adresem
 • w zakresie sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem automatów samosprzedających
 • w zakresie usług prowadzonych z wykorzystaniem automatów fotograficznych (foto-budki)
 • w zakresie usług związanych z solarium

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup samochodów osobowych
 • remont lokalu
 • wynagrodzenia, składki ZUS, media

Dotację można przeznaczyć na:

 • zakup samochodów ciężarowych do kwoty 10 000 zł (zakup samochodów dopuszczalny jest wyłącznie w przypadku świadczenia usług poza siedzibą firmy i koniecznością transportu sprzętów (maszyn, urządzeń) niezbędnych do ich wykonania (usługi remontowo-budowlane i pokrewne, usługi cateringowe, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi zagospodarowania terenu),
 • Zakup narzędzi i urządzeń związanych z profilem firmy (bez ograniczeń)
 • zakup towarów do dalszej odsprzedaży (maksymalnie 3 000 zł)
 • zakup surowców do produkcji (maksymalnie 10 000,00 zł)
 • zakup artykułów reklamowych (maksymalnie 2 000,00 zł)
 • zakup telefonów komórkowych (maksymalnie 100,00 zł)
 • Zakup komputerów stacjonarnych lub laptopów (maksymalnie 3500,00 zł)
 • Zakup artykułów biurowych (maksymalnie 300,00 zł)
 • Zakup mebli mebli związanych bezpośrednio z profilem działalności i koniecznych do jej prowadzenia (np. zakup regałów magazynowych do sklepu)
 • Kosztów utworzenia strony internetowej(maksymalnie 2 000,00 zł)

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.