Nabór wniosków w PUP Biłgoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dotacje dla osób w wieku 18-29 lat. Wsparcie finansowe realizowane jest w oparciu o  środki pozyskane w ramach środków unijnych: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Pracy do dnia: 01.VII.2016 r. Maksymalna kwota dotacji wynosi: 20 000,00 zł.

O dotacje może starać się osoba w wieku 18-29 lat pozostająca bez pracy, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna z ustalonym II lub I profilem pomocy, nie uczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych.

urząd pracy

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.