Dotacje unijne na lata 2014-2020

W okresie finansowania na lata 2014-2020 Polska w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej może uzyskać 72,9 mld EUR z czego na działania skierowane do przedsiębiorstw przeznaczy się około 12,5 mld. Będzie to prawdopodobnie ostatnie tak korzystne dla naszego kraju, rozdanie funduszy unijnych. Większość  środków zostanie rozdysponowana na współpracę nauki z biznesem.eu

Fundusze dla przedsiębiorców będą dostępne w następujących programach:

Program Inteligentny Rozwój – którego celem jest pobudzenie innowacyjności gospodarki, przez wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi – w celu komercjalizacji wyników prac badawczych.

Program dla Polski Wschodniej – z którego finansowane będzie wdrażanie innowacji (w tym wymagających przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego) oraz wsparcie tworzenia nowych firm.

Programy regionalne – w ramach których finansowany będzie rozwój kadr, oraz inwestycje regionalne związane ze specyfiką/specjalizacją gospodarczą danego regionu.

Program Polska Cyfrowa –  skierowany do firm telekomunikacyjnych na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci dostępowych do szybkiego internetu, oraz do przedsiębiorstw chcących realizować projekty e-administracji we współpracy z samorządami i administracją rządową.

Program Wiedza – Edukacja – Rozwój – polegający na podwyższaniu kompetencji pracowników MiŚP, wsparciu w zakładaniu własnych przedsiębiorstw, oraz podwyższaniu jakość usług instytucji otoczenia biznesu.

Program Infrastruktura i Środowisko – skupiający się na działaniach zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, gospodarce odpadami, gospodarce wodnej, oraz odnawialnych źródłach energii.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.