Czy mogę amortyzować wydatki z dotacji?

Dotacja z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych jest w całości zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż otrzymane dofinansowanie objęte jest zwolnieniem przedmiotowym, a zatem nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

amortyzacjaOtrzymaną kwotę należy jednak bezwzględnie wydatkować brutto, a środki trwałe zakupione z dotacji nie mogą zostać amortyzowane – gdyż w konsekwencji doszło by tutaj do podwójnego zwolnienia z podatku dochodowego. Zgodnie z przepisami wyłączone z kosztów są odpisy amortyzacyjne w tej części wartości początkowej – która została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie. Wynika to z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (aczkolwiek należy bezwzględnie ewidencjonować wszystkie środki trwałe, bez względu na to czy są one amortyzowane, czy nie)  

W koszta mogą zostać wrzucone jedynie te wydatki z dotacji które nie stanowią nabycia środków trwałych (a więc w  kwocie nie przekraczającej jednostkowo 3500,00 PLN). Należy więc jasno powiedzieć, iż odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których zakup został sfinansowany z otrzymanego dofinansowania – nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ani w chwili obecnej ani w przyszłość (np. po wygaśnięciu umowy zawartej przez bezrobotnego z Powiatowym Urzędem Pracy). 

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.