Dofinansowanie na firmę w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od dnia 09.IV.2019 r. do momentu wyczerpania środków. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 267 dotacji w wysokości 21 000,00 zł

Podczas oceny złożonych wniosków i biznes planów, Urząd Pracy bierze pod uwagę merytoryczną jakość przygotowanych przez osobę bezrobotną dokumentów, doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, oraz kolejność złożenia wniosku.

Zgodnie z obowiązującym w PUP Poznań regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • na zakup środków obrotowych, w tym towarów handlowych, materiałów do, wykonywania usług oraz materiałów do produkcji (maksymalnie 50% dotacji)
 • zakup urządzeń i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania firmy (bez ograniczeń kwotowych)
 • remont lokalu wskazanego w dokumentacji wnioskowej jako lokalizacja działalności (do 30% dotacji)
 • na reklamę i stworzenie strony internetowej – maksymalnie 20%  dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności  (czynsze, wynagrodzenia, podatki, ZUS itp.)
 • zakup nieruchomości;
 • zakup środków transportu (wyjątkiem jest nauka jazdy, działalność w postaci przewozu osób, usługi przeprowadzkowe, kurierskie, pocztowe, przetwarzanie odpadów)
 • zakup mebli innych niż biurowe oraz sprzętu RTV i AGD, jeśli działalność będzie wykonywana w lokalu mieszkalnym lub w domu mieszkalnym jednorodzinnym, w których nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • remont środków transportu, maszyn i urządzeń;
 • remont i modernizację lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego jednorodzinnego, w których nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakup komputerów składanych z części;
 • zwrotną kaucję i zwrotne opłaty związane z podjęciem działalności gospodarczej w ramach umowy franczyzy;
 • finansowanie szkoleń;
 • finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych;
 • koszty reklamy w mediach, z wyłączeniem utworzenia strony internetowej;
 • wydatki związane z pozycjonowaniem stron w Internecie;
 • wykonanie sesji zdjęciowych i filmów reklamowych;
 • finansowanie zakupu od współmałżonka, od osób pozostających z beneficjentem we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa,

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Poniżej zestaw dokumentów obowiązujących w PUP Poznań:

a) Wniosek

b) Biznes plan 

c) Formularz informacji o pomocy de minimis

d) Oświadczenie i informacja wnioskodawcy 

e) Informacja na temat sytuacji majątkowej wnioskodawcy

Do tego dochodzą inne załączniki związane z wybraną formą zabezpieczenia dotacji (są one dostępne na stronie PUP Poznań)

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.