Kto może starać się o dotacje z PUP

Dotację z Urzędu Pracy mogą otrzymać osoby bezrobotne, aktualnie zarejestrowane w danym PUP. Większość Urzędów Pracy dopuszcza złożenie wniosku o dofinansowanie pod warunkiem, iż osoba jest zarejestrowana w Urzędzie co najmniej 1 miesiąc (w niektórych placówkach zdarza się, iż okres rejestracji poprzedzający złożenie wniosku wynosi aż 3 miesiące, podczas gdy w innych Urzędach Pracy – wniosek o dotacje można łożyć na drugi dzień po rejestracji.)

dotacje pupZ możliwości ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie firmy, wyklucza się osoby, które odrzuciły daną formę aktywizacji zawodowej (np. propozycję stażu lub zatrudnienia), oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wnioskuj. Liczą się tu daty z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W niektórych przypadkach dotacje skierowane są do ściśle określonej grupy bezrobotnych (osoby do 30 roku życia, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z dziećmi itp.)

Od niedawna dodatkowym warunkiem jest posiadanie I lub II profilu pomocy. Dany profil ustala się każdemu bezrobotnemu, podczas wywiadu przeprowadzanemu przez doradcę zawodowego. Więcej informacji o profilowaniu znajdą Państwo w tym wpisie: http://pierwszadotacja.net/profilowanie-bezrobotnych/

Jeżeli w przeszłości  dana osoba otrzymała już dotacje z PUP, to kolejny wniosek o tego typu wsparcie może złożyć dopiero po upływie 5 lat, od momentu zamknięcia firmy. (Jednak szanse, iż dany Urząd Pracy udzieli tej samej osobie ponownie dotacje są niewielkie).

 

Komentarze

  1. Może się Pan starać o dotacje, gdyż środki finansowe uzyskał jedynie Pański pracodawca.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.