Dotacje PROW (LGD)

 • Do kogo skierowany jest program LEADER?

  Program Leader realizowany jest na terenie całego kraju, w gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju z wyłączeniem mieszkańców miast, które przekraczają 20 tys. mieszkańców. Lokalna Grupa Działania może jednak we własnym zakresie zawężać grupę docelową, ustalając kryteria wyboru premiujące określoną̨ grupę̨ podmiotów.

  Read More..

 • Baza Lokalnych Grup Działania (woj. śląskie)

  Poniższa lista przedstawia Lokalne Grupy Działania, nierealizujące projekty w ramach inicjatywy LEADER (PROW), na terenie województwa śląskiego:

  „Zielony Wierzchołek Śląska”
  ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck
  www.lgd-klobuck.pl

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
  ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów
  www…

  Read More..

 • Dotacje i refundacje PROW (LGD)

  W obrębie działania LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można uzyskać m.in. dotację na założenie nowej firmy, lub refundację kosztów związanych z rozwojem istniejącej działalności.

  W przypadku zakładania nowych firm, maksymalne wsparcie może wynieść 100 000,00 zł. Są to jednak ogólne wytyczn…

  Read More..

 • Zaufanie w relacjach biznesowych

  Przywykliśmy już chyba do sytuacji, iż relacje na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, zwyczajowo zostają sformalizowane umowami, aneksami i oświadczeniami. Jest to bez wątpienia działanie rozsądne i pożądane. Pozwala minimalizować ryzyko ewentualnego konfliktu pomiędzy współpracującymi ze sobą stronami, a w przypadku jego wys…

  Read More..

 • Plusy i minusy bycia przedsiębiorcą

  Osoby, których kwalifikacje umożliwiają zarówno pracę etatową, jak i działalność na własny rachunek – rozważają często zamianę etatu na własną firmę. Zarówno prowadzenie firmy, jak i praca na etacie – mają swoje plusy i minusy. Poniżej dokonuję ich zwięzłego zestawienia. Mam nadzieję, iż okaże się ono pomocne dla tych wsz…

  Read More..

 • Poszukiwanie pomysłu na biznes

  Osoby chcące uruchomić własną działalność gospodarczą – zazwyczaj koncentrują się na wyborze profilu działalności w świetle posiadanego doświadczenia zawodowego. Z jednej strony takie rozwiązanie ma wiele zalet. Znajomość branży pozwala przyszłemu przedsiębiorcy na optymalne kształtowanie oferty, właściwą ocenę zdolności r…

  Read More..

 • Czy muszę być VAT-owcem?

  Z podatku VAT zwolnieni są drobni przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają w skali roku 150 000,00 zł. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. (Reguluje to  art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) W konsekwencji przedsiębiorcy ci, dokonując sprzedaży swoich produktów lub usług – nie doliczają do ceny ostatecznej VAT-u, ale nie mogą również …

  Read More..

 • Optymizm i pesymizm w biznes planie

  Przygotowując biznes plan przedsięwzięcia, stajemy często przed problemem wyważenia zakładanego scenariusza spodziewanych zdarzeń. Możemy bowiem założyć, iż wszystko będzie układało się po naszej myśli i wykonać dokument w wersji optymistycznej, bądź przyjąć, iż zmaterializuje się czarny scenariusz – i napisać biznes plan w…

  Read More..