Nabory wniosków

 • Dotacje dla osób niepełnosprawnych w Bytowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, przez osoby niepełnosprawne w wysokości 63.000,00 zł. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie 11.IV.2017 r. – 28.IV.2017 r. W tym naborze zostaną udzielone 2 dotacje, osobom – które uzyskają najwyższą liczbę punkt…

  Read More..

 • Dotacje na rozwój firmy (powiat Konecki i Opoczyński)

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności. Stosowne wnioski można składać w terminie: 18.IV.2017 – 11.V.2017 r.  W ramach pomocy można otrzymać 70% refundację kosztów związanych z rozwojem firmy. Maksymalna kwota wsparcia to 163 500,00 zł.

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Rzeszowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie własnej firmy. O dofinansowanie mogą starać się osoby  w wieku do 29 roku życia. Kwota dotacji wyniesie: 24.000,00 zł. Wnioski można składać wyłącznie 24.IV.2017. Dofinansowanie otrzyma 40 osób, których wnioski zostaną najlepiej ocenione.

  Aby mó…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Inowrocławiu

  Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania to obecnie 22.000,00 zł. Wniosek, biznes plan, oraz załączniki 1-6, można składać  od 10 kwietnia 2017 r. (udzielonych zostanie 86 dotacji) Ten nabór dotyczy osób …

  Read More..

 • Dotacje z PUP w Chorzowie

  Powiatowy Urząd Chorzowie prowadzi nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji na rok 2017 wynosi 21 000,00 zł. Urząd Pracy preferuje działalność produkcyjną, usługową, oraz rzemieślniczą.

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na:
  a) zakup maszyn, urządzeń i sprzę…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Opolu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski (pełniące w tym przypadku również funkcję biznes planu), można składać w terminie: 15-19.V.2017 Zostanie udzielonych 60 dotacji, w kwocie do 20.000,00 zł.

  Aby móc ubiegać się o dotacje, osoba bezrobotna musi posiad…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Bydgoszczy

  Osoby zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, mogą aplikować o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 jest to dotacja w wysokości 20.000,00 zł. Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku jest posiadanie II profilu pomocy, jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również osoby po…

  Read More..

 • Dotacje dla niepełnosprawnych (Wrocław)

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, udziela bezzwrotnej dotacji w kwocie 63.270,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej. O środki finansowe mogą wnioskować osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które:

  są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
  nie ot…

  Read More..