Nabory wniosków

 • Dofinansowanie na firmę w Poznaniu

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystępuje do naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od dnia 09.IV.2019 r. do momentu wyczerpania środków. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 267 dotacji w wysokości 21 000,00 zł. 

  Podczas oceny złożonych wniosków i biznes pl…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Pszczynie

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie  od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r. – będzie prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji o jaką można wnioskować to 20.000,00 zł.

  W ramach tegorocznego naboru wniosków, zostanie udzielonych…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. O dotacje mogą się ubiegać osoby bezrobotne mającej co najmniej 30 lat.  Można się spodziewać, iż kwota pojedynczej dotacji wyniesie ok. 25 000,00 zł. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowy…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Żywcu

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu prowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności przez osoby bezrobotne. Możliwe do uzyskania dofinansowanie w roku 2019 wynosi 17 000,00 zł. Zgodnie z aktualnym regulaminem, środki na podjęcie działalności można przeznaczyć na:

  Zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania, oraz wyposażenia konieczneg…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Warszawie

  Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019  maksymalna wysokość środków o które można wnioskować to 16 000,00 zł. Osoby w wieku do lat 30 mogą składać swoje wnioski w dniach 25.03.2019 r. – 29.03.2019 r. W zakresie wybran…

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Słupsku

  Od 4.II.2019 ruszył nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania w PUP Słupsk, wynosi 20 000,00 zł. Wnioski i biznes plany będą przyjmowane w sposób ciągły, do wyczerpania środków.

  Zgodnie z obowiązującym regulamin, dotacji nie można przeznaczy…

  Read More..

 • Dotacje na otwarcie firmy w Nowym Targu

  Urząd Pracy w Nowym Targu prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. W roku 2019 kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 23 000,00 zł.  Nabór wniosków / biznes planów o dotacje odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków. Na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn można przeznac…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Jastrzębiu

  Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 14-25.I.2019 r. będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 20.000 zł.

  Dotacje można przeznaczyć na narzędzia, sprzęt i wyposażenie – niezbędne z punktu…

  Read More..