Nabory wniosków

 • Dotacje dla bezrobotnych w Cieszynie

  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie od 7.V.2018 prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 000,00 zł.

  Dotacje można przeznaczyć na:

   zakup środków trwałych – urządzeń, maszyn
   zakup materiałów i towaru handlowego (maksymalnie 70%…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Bełchatowie

  Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarcze. Wnioski można składać do 15.V.2018 r. W ramach tego naboru, zostanie przyznanych 25 dotacji, każda w wysokości do 23 000,00 zł (z czego aż 15 dla osób powyżej 30 roku życia pozostających w tzw. „szczególnej sytua…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Toruniu

  Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu, w dniach: 23 – 29.V.2018 będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej – bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej. Zakładana wysokość dotacji: 25 000,00 zł.

  Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje z PUP można przeznaczyć na:

  zakup maszyn, sprzętu, urządze…

  Read More..

 • Dotacje PFRON na otwarcie firmy w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach od dnia 5.IV.2018 przyjmuje wnioski o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej. O środki mogą wnioskować jedynie niepełnosprawni, zarejestrowani jako osoby bezrobotne, lub poszukujące pracy, nie pozostający w zatrudnieniu.

  Maksymalna kwota dotacji wynosi 65 …

  Read More..

 • Dotacje na firmę w powiecie Lubelskim

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie (i podległe mu filie w Bychawie i Bełżycach) w dniach: 24.IV.2018 – 11.V.2018 roku, prowadzą nabór wniosków i biznes planów – o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwa do uzyskania kwota to ok. 25 000,00 zł.

  Zgodnie z regulaminem:

  Dotacji nie można przeznaczyć na d…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Opolu

  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 20.000,00 zł. Dokumenty można składać w terminie: 23 – 27 kwiecień 2018 r. W ramach tego naboru zostanie przyznanych 50 dotacji. Wymagane dokumenty to: wniosek (zawierający biznes plan i analizę finansową), oraz formul…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wysokość dotacji: 21 000,00 zł. Dokumenty można składać w terminie 26.03.2018 r. – 13.04.2018 r. Dotacja dotyczy osób powyżej 30 roku życia (dla których ustalono II lub I profil pomocy), należące…

  Read More..

 • Dofinansowanie na firmę w Radomsku

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 24 000,00 zł. Wnioski można składać w terminie: 26-30.III.2018 r.

  O dotacje mogą się ubiegać następujące grupy bezrobotnych:

  a) osoby w wieku 18-29 lat, posiadają II profil p…

  Read More..