Dotacje z Urzędu Pracy

 • Profilowanie bezrobotnych

  Ustawa dotycząca reformy w urzędach pracy zakłada podział bezrobotnych na trzy grupy. Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego dokonuje się analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy, tj. czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, oraz jego gotowo…

  Read More..

 • Zaufanie w relacjach biznesowych

  Przywykliśmy już chyba do sytuacji, iż relacje na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, zwyczajowo zostają sformalizowane umowami, aneksami i oświadczeniami. Jest to bez wątpienia działanie rozsądne i pożądane. Pozwala minimalizować ryzyko ewentualnego konfliktu pomiędzy współpracującymi ze sobą stronami, a w przypadku jego wys…

  Read More..

 • Plusy i minusy bycia przedsiębiorcą

  Osoby, których kwalifikacje umożliwiają zarówno pracę etatową, jak i działalność na własny rachunek – rozważają często zamianę etatu na własną firmę. Zarówno prowadzenie firmy, jak i praca na etacie – mają swoje plusy i minusy. Poniżej dokonuję ich zwięzłego zestawienia. Mam nadzieję, iż okaże się ono pomocne dla tych wsz…

  Read More..

 • Formularz o uzyskanej pomocy de minimis (instrukcja)

  Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym – przedstawiamy poniżej  instrukcję jego wypełniania.

  Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pom…

  Read More..

 • Poszukiwanie pomysłu na biznes

  Osoby chcące uruchomić własną działalność gospodarczą – zazwyczaj koncentrują się na wyborze profilu działalności w świetle posiadanego doświadczenia zawodowego. Z jednej strony takie rozwiązanie ma wiele zalet. Znajomość branży pozwala przyszłemu przedsiębiorcy na optymalne kształtowanie oferty, właściwą ocenę zdolności r…

  Read More..

 • Jak uzyskać refundację dla nowego stanowiska pracy

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 6 miesięcy (nie licząc okresu ewentualnego zawieszenia), mogą otrzymać refundację w kwocie około 21 000,00 zł – w zakresie pokrycia kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy.

  Konieczne jest tu złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego względem siedziby firmy Urzędu Pracy. W ob…

  Read More..

 • Odwołanie od decyzji PUP w sprawie dotacji

  Osoba bezrobotna może odwołać się od decyzji Urzędu Pracy, odmawiającej udzielenia dotacji, jeżeli wykaże, iż ocena wniosku została wykonana nieprawidłowo, tj. podczas oceny dokumentów urzędnik popełnił błąd, lub złamał przyjęte przez Urząd Pracy kryteria udzielania dotacji. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i w sposó…

  Read More..

 • Jakie zmiany w Urzędach Pracy od 2014?

  Bezzwrotne dotacje finansowane ze środków Funduszu Pracy, będą w roku 2014 funkcjonować na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych. Prócz tego mają pojawić się nowe formy wsparcia. Będą to w szczególności:

   nisko oprocentowane pożyczki na stary biznesu, skierowane dla absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych, oraz student…

  Read More..