Dotacje z Urzędu Pracy

 • Ruszają dotacje w Zabrzu

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od 2 października 2017 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 00,00 zł. W tym przypadku wnioski pełnią również funkcje biznes planu.

  Zgodnie z regulaminem PUP, środki z dotacji można prze…

  Read More..

 • Nabór wniosków o dotacje w Opolu

  W terminie od 16.X. 2017 r. do 19.X.2017 r. odbędzie się ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000,00 zł

   Zgodnie z aktualnym regulaminem, na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza m…

  Read More..

 • Ministerstwo czasowo wstrzymuje dotacje dla bezrobotnych

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czasowo wstrzymało przyznawanie i wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności. Takie zalecenie z dniem 5.VII.2017 zostało skierowane do dyrektorów Urzędów Pracy.

  Wstrzymanie dotacji wynika z tego, że wycofano dwa rozporządzenia dotyczące bezrobotnych, a w życie nie weszły jeszcze nowe. Ak…

  Read More..

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część II)

  Dokumenty pod dotacje, muszą zawierać plan wydatkowania środków finansowych, w którym uwzględnia się zarówno kwotę dotacji, jak i własne oszczędności. Dlaczego powinno uwzględnić się własne oszczędności? Po pierwsze – niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztu transportu rzeczy zakupionych w sklepie inter…

  Read More..

 • Dotacje z Urzędu Pracy (poradnik)

  Przedstawiamy darmowy poradnik, poświęcony w całości dotacjom z Urzędu Pracy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami udzielania dofinansowania, przygotowaniem części opisowej biznes planu, rachunku zysków i strat, oraz zabezpieczeniem i rozliczeniem dofinansowania. Zapraszamy do lektury! Jest to publik…

  Read More..

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część 1)

  Wniosek i biznes plan – powinny w sposób jasny wskazywać kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia danego typu działalności. Brane pod uwagę jest nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukacja, lecz również odbyte kursy i inne elementy „biograficzne” – mogące w tym względzie przemawiać na korzyść wnioskodawcy. Należy je …

  Read More..

 • Wzór biznesplanu dla TAXI

  Wzór biznes planu dla firmy zajmującej się przewozem osób (TAXI). Dokument został przygotowany przez naszą firmę w kwietniu 2015 roku do PUP Bartoszyce. Objętość: 22 strony. Niniejsze opracowanie skutkowało uzyskaniem bezzwrotnej dotacji przez osobę bezrobotną. Wzór udostępniamy jako plik PDF. Poniżej znajdą Państwo spis treś…

  Read More..

 • Wyniki oceny wniosków w UP Warszawa

  Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach UP m.st. Warszawa, podczas naboru wniosków o dotacje, przeprowadzonego w marcu 2015 r., zostało złożonych 630 wniosków, z czego jedynie 206 spełniło kryteria formalne i zostało dopuszczone do dalszej oceny merytorycznej. W jej wyniku,131 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, co skutkowa…

  Read More..