Dotacje z Urzędu Pracy

 • Dotacje z Urzędu Pracy (poradnik)

  Przedstawiamy darmowy poradnik, poświęcony w całości dotacjom z Urzędu Pracy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami udzielania dofinansowania, przygotowaniem części opisowej biznes planu, rachunku zysków i strat, oraz zabezpieczeniem i rozliczeniem dofinansowania. Zapraszamy do lektury! Jest to publik…

  Read More..

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część 1)

  Wniosek i biznes plan – powinny w sposób jasny wskazywać kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia danego typu działalności. Brane pod uwagę jest nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukacja, lecz również odbyte kursy i inne elementy „biograficzne” – mogące w tym względzie przemawiać na korzyść wnioskodawcy. Należy je …

  Read More..

 • Wzór biznesplanu dla TAXI

  Wzór biznes planu dla firmy zajmującej się przewozem osób (TAXI). Dokument został przygotowany przez naszą firmę w kwietniu 2015 roku do PUP Bartoszyce. Objętość: 22 strony. Niniejsze opracowanie skutkowało uzyskaniem bezzwrotnej dotacji przez osobę bezrobotną. Wzór udostępniamy jako plik PDF. Poniżej znajdą Państwo spis treś…

  Read More..

 • Wyniki oceny wniosków w UP Warszawa

  Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach UP m.st. Warszawa, podczas naboru wniosków o dotacje, przeprowadzonego w marcu 2015 r., zostało złożonych 630 wniosków, z czego jedynie 206 spełniło kryteria formalne i zostało dopuszczone do dalszej oceny merytorycznej. W jej wyniku,131 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, co skutkowa…

  Read More..

 • Profilowanie bezrobotnych

  Ustawa dotycząca reformy w urzędach pracy zakłada podział bezrobotnych na trzy grupy. Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego dokonuje się analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy, tj. czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, oraz jego gotowo…

  Read More..

 • Zaufanie w relacjach biznesowych

  Przywykliśmy już chyba do sytuacji, iż relacje na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, zwyczajowo zostają sformalizowane umowami, aneksami i oświadczeniami. Jest to bez wątpienia działanie rozsądne i pożądane. Pozwala minimalizować ryzyko ewentualnego konfliktu pomiędzy współpracującymi ze sobą stronami, a w przypadku jego wys…

  Read More..

 • Plusy i minusy bycia przedsiębiorcą

  Osoby, których kwalifikacje umożliwiają zarówno pracę etatową, jak i działalność na własny rachunek – rozważają często zamianę etatu na własną firmę. Zarówno prowadzenie firmy, jak i praca na etacie – mają swoje plusy i minusy. Poniżej dokonuję ich zwięzłego zestawienia. Mam nadzieję, iż okaże się ono pomocne dla tych wsz…

  Read More..

 • Formularz o uzyskanej pomocy de minimis (instrukcja)

  Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym – przedstawiamy poniżej  instrukcję jego wypełniania.

  Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pom…

  Read More..