Dotacje z Urzędu Pracy

 • Wyniki oceny wniosków w UP Warszawa

  Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach UP m.st. Warszawa, podczas naboru wniosków o dotacje, przeprowadzonego w marcu 2015 r., zostało złożonych 630 wniosków, z czego jedynie 206 spełniło kryteria formalne i zostało dopuszczone do dalszej oceny merytorycznej. W jej wyniku,131 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, co skutkowa…

  Read More..

 • Profilowanie bezrobotnych

  Ustawa dotycząca reformy w urzędach pracy zakłada podział bezrobotnych na trzy grupy. Przy ustalaniu profilu pomocy dla bezrobotnego dokonuje się analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy, tj. czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, oraz jego gotowo…

  Read More..

 • Zaufanie w relacjach biznesowych

  Przywykliśmy już chyba do sytuacji, iż relacje na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, zwyczajowo zostają sformalizowane umowami, aneksami i oświadczeniami. Jest to bez wątpienia działanie rozsądne i pożądane. Pozwala minimalizować ryzyko ewentualnego konfliktu pomiędzy współpracującymi ze sobą stronami, a w przypadku jego wys…

  Read More..

 • Plusy i minusy bycia przedsiębiorcą

  Osoby, których kwalifikacje umożliwiają zarówno pracę etatową, jak i działalność na własny rachunek – rozważają często zamianę etatu na własną firmę. Zarówno prowadzenie firmy, jak i praca na etacie – mają swoje plusy i minusy. Poniżej dokonuję ich zwięzłego zestawienia. Mam nadzieję, iż okaże się ono pomocne dla tych wsz…

  Read More..

 • Formularz o uzyskanej pomocy de minimis (instrukcja)

  Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym – przedstawiamy poniżej zwięzłą instrukcję jego wypełniania.

  a) Osoby starające się o dotacje z PUP powinny wypełn…

  Read More..

 • Poszukiwanie pomysłu na biznes

  Osoby chcące uruchomić własną działalność gospodarczą – zazwyczaj koncentrują się na wyborze profilu działalności w świetle posiadanego doświadczenia zawodowego. Z jednej strony takie rozwiązanie ma wiele zalet. Znajomość branży pozwala przyszłemu przedsiębiorcy na optymalne kształtowanie oferty, właściwą ocenę zdolności r…

  Read More..

 • Jak uzyskać refundację dla nowego stanowiska pracy

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 6 miesięcy (nie licząc okresu ewentualnego zawieszenia), mogą otrzymać refundację w kwocie około 21 000,00 zł – w zakresie pokrycia kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy.

  Konieczne jest tu złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego względem siedziby firmy Urzędu Pracy. W ob…

  Read More..

 • Odwołanie od decyzji PUP w sprawie dotacji

  Niestety w chwili obecnej osoba bezrobotna nie może odwołać się od decyzji urzędu pracy, odmawiającej  udzielenia dotacji. Wynika to z tego, iż rozstrzygnięcie nie jest decyzją administracyjną. Z tego względu nie można zastosować do niego trybów odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

  Decyzja pod…

  Read More..