Dotacje z Urzędu Pracy

 • Dotacje w Warszawie dla niepełnosprawnych

  W dniu 1.VIII.2019, Urząd Pracy m.st. Warszawa, ogłosił, iż prowadzi nabór wniosków osób niepełnosprawnych, o przyznanie środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 45.000,00 zł. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

  zakup …

  Read More..

 • Dotacje na firmę w Pszczynie

  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie  od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 24 kwietnia 2019 r. – będzie prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dotacji o jaką można wnioskować to 20.000,00 zł.

  W ramach tegorocznego naboru wniosków, zostanie udzielonych…

  Read More..

 • Jak wypełnić wniosek o dotacje z Urzędu Pracy

  Dla wszystkich pragnących samodzielnie przygotować swój wniosek i biznes plan o dotacje, przygotowaliśmy szczegółowy poradnik. PlanujBiznes.pl krok po kroku przeprowadzi was przez całą procedurę, poczynając od pomysłu na biznes i zasad udzielania dotacji, przez wykonanie charakterystyki rynku, opisu branży, przygotowania planu marketing…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Gdańsku

  Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Wnioski można składać od 17 do 21 września 2018 r. Planuje się udzielenie 50 dotacji w kwocie po 20 000,00 zł. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia, które dodatkowo należą do jednej z następujących grup:

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Inowrocławiu

  Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza nabór wosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Od 18 września 2018 r  wnioski mogą składać osoby do 30 roku życia. Nabór wniosków dla pozostałych bezrobotnych rusza 17 września 2018 r. W ramach dofinansowania, zostaną udzielone 22 dotacje. Wysokość pojedynczego dofinansow…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków  przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Pracy, oraz EFS. Maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

  Zasady udzielania dotacji:

  Dotacje można przeznacz…

  Read More..

 • Dotacje z PUP od A do Z (poradnik)

  Poradnik dotyczący dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami przyznawania i wydatkowania środków finansowych, oraz poprawnego przygotowania wniosku / biznes planu w cześć opisowej i obliczeniowej. Liczba stron: 20. Data publikacji: 2018 r.

  Read More..

 • Kwota dotacji z Urzędu Pracy

  Aktualna wysokość dotacji na otwarcie firmy, o którą mogą wnioskować osoby bezrobotne, to: 27 096,00 zł (stan na dzień 5.V.2018). Należy jednak pamiętać, iż wiele Urzędów Pracy we własnym zakresie ustala dokładną kwotę dofinansowania i często jest ona faktycznie niższa (np. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa, kwota dotacji nie prz…

  Read More..