Dotacje z Urzędu Pracy

 • Jak wypełnić wniosek o dotacje z Urzędu Pracy

  Dla wszystkich pragnących samodzielnie przygotować swój wniosek i biznes plan o dotacje, przygotowaliśmy szczegółowy poradnik. PlanujBiznes.pl krok po kroku przeprowadzi was przez całą procedurę, poczynając od pomysłu na biznes i zasad udzielania dotacji, przez wykonanie charakterystyki rynku, opisu branży, przygotowania planu marketing…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Gdańsku

  Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Wnioski można składać od 17 do 21 września 2018 r. Planuje się udzielenie 50 dotacji w kwocie po 20 000,00 zł. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia, które dodatkowo należą do jednej z następujących grup:

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Inowrocławiu

  Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza nabór wosków o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy. Od 18 września 2018 r  wnioski mogą składać osoby do 30 roku życia. Nabór wniosków dla pozostałych bezrobotnych rusza 17 września 2018 r. W ramach dofinansowania, zostaną udzielone 22 dotacje. Wysokość pojedynczego dofinansow…

  Read More..

 • Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków  przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Pracy, oraz EFS. Maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

  Zasady udzielania dotacji:

  Dotacje można przeznacz…

  Read More..

 • Dotacje z PUP od A do Z (poradnik)

  Poradnik dotyczący dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie firmy. Dokument obejmuje zagadnienia związane z wyborem profilu firmy, zasadami przyznawania i wydatkowania środków finansowych, oraz poprawnego przygotowania wniosku / biznes planu w cześć opisowej i obliczeniowej. Liczba stron: 20. Data publikacji: 2018 r.

  Read More..

 • Kwota dotacji z Urzędu Pracy

  Aktualna wysokość dotacji na otwarcie firmy, o którą mogą wnioskować osoby bezrobotne, to: 27 096,00 zł (stan na dzień 5.V.2018). Należy jednak pamiętać, iż wiele Urzędów Pracy we własnym zakresie ustala dokładną kwotę dofinansowania i często jest ona faktycznie niższa (np. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa, kwota dotacji nie prz…

  Read More..

 • Dotacje z Urzędu Pracy w roku 2018

  Biorąc pod uwagę poziom średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, możliwa do uzyskania kwota dotacji, powinna wahać się w granicach: 18 000,00 zł – 26 000,00 zł (w zależności od Urzędu Pracy). Pierwsze nabory wniosków powinny ruszyć już w lutym.

  W roku 2018 na wszystkie instrumenty aktywizacji bezrobotnych (do któryc…

  Read More..

 • Ruszają dotacje w Zabrzu

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od 2 października 2017 rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 00,00 zł. W tym przypadku wnioski pełnią również funkcje biznes planu.

  Zgodnie z regulaminem PUP, środki z dotacji można prze…

  Read More..