Dotacje PFRON

 • Dotacje PFRON na otwarcie firmy

  Niepełnosprawna osoba posiadająca jednocześnie status bezrobotnego, może otrzymać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zazwyczaj za procedurę opowiadają Powiatowe Urzędy Prace właściwe ze względu na adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  Przed z…

  Read More..

 • Optymizm i pesymizm w biznes planie

  Przygotowując biznes plan przedsięwzięcia, stajemy często przed problemem wyważenia zakładanego scenariusza spodziewanych zdarzeń. Możemy bowiem założyć, iż wszystko będzie układało się po naszej myśli i wykonać dokument w wersji optymistycznej, bądź przyjąć, iż zmaterializuje się czarny scenariusz – i napisać biznes plan w…

  Read More..

 • Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

  Obowiązek posiadania kasy fiskalnej mają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Są jednak profile działalności,w których kasa fiskalna jest bezwzględnie obowiązkowa. W szczególności dotyczy to:

  a) Sprzedaży gazów płynnych
  b) Przewozów pasażers…

  Read More..

 • Prognozowany rachunek wyników, cz.2: amortyzacja

  Specjalną kategorią kosztów w rachunku zysków i strat jest amortyzacja środków trwałych. Amortyzacja to nic innego jak wyrażona kwotowo równowartość zużycia środków trwałych (środkiem trwałym są te narzędzia i urządzenia, których wartość jednostkowa w chwili zakupu przekraczała wartość 3 500,00 zł). Amortyzację przeprow…

  Read More..

 • Prognozowany rachunek wyników, cz.1: wprowadzenie

  Rachunek wyników (zwany również rachunkiem zysków i strat) to jeden z podstawowych elementów biznes planu. Informuje jaka jest prognozowana efektywność pod względem finansowym danego rodzaju działalności. Rachunek wyników ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, a w bardziej rozbudowanej wersji prezentuje rów…

  Read More..

 • Czy jako przedsiębiorca muszę posiadać konto firmowe?

  Z punktu widzenia prawa, przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą może  korzystać do celów biznesowych ze swojego prywatnego rachunku bankowego. Niestety część banków w obrębie wewnętrznego regulaminu wyklucza taką możliwość. Jeżeli więc zamierzamy wykorzystać prywatny rachunek w tym celu koniecznie mus…

  Read More..

 • Wysokość składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

  Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają prawo skorzystać z preferencyjnych stawek w zakresie ubezpieczenia społecznego. Składki preferencyjne obowiązują przez okres 24 miesięcy od momentu otwarcia firmy. (nie ma znaczenia czy działalność w tym okresie jest zawieszana czy nie). W roku 2013 preferencyjna składka na…

  Read More..

 • Konwersja sprzedaży w sklepie internetowym

  Konwersja jest wskaźnikiem, pokazujących ile osób wchodzących do danego sklepu decyduje się na dokonanie zakupu. Jest to jeden z najważniejszych czynników, który decyduje o wyniku finansowym Naszego sklepu. (Sprzedaż = liczba odwiedzin x konwersja x średnia cena zakupu)

  Konwersję zazwyczaj przestawia się w postaci stosunku ogólnej l…

  Read More..