Dotacje PFRON

 • Cechy dobrze przygotowanego wniosku (część 1)

  Wniosek i biznes plan – powinny w sposób jasny wskazywać kwalifikacje wnioskodawcy do prowadzenia danego typu działalności. Brane pod uwagę jest nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe i edukacja, lecz również odbyte kursy i inne elementy „biograficzne” – mogące w tym względzie przemawiać na korzyść wnioskodawcy. Należy je …

  Read More..

 • Zaufanie w relacjach biznesowych

  Przywykliśmy już chyba do sytuacji, iż relacje na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, zwyczajowo zostają sformalizowane umowami, aneksami i oświadczeniami. Jest to bez wątpienia działanie rozsądne i pożądane. Pozwala minimalizować ryzyko ewentualnego konfliktu pomiędzy współpracującymi ze sobą stronami, a w przypadku jego wys…

  Read More..

 • Pobieranie renty a dotacje z PFRON?

  O dotacje PFRON mogą starać się osoby niepełnosprawne, które są zarejestrowane w PUP. Nie musza jednak być osobami bezrobotnymi (w rozumieniu przepisów). Wystarczy jak są osobami poszukującymi pracy, które nie pozostają w zatrudnieniu. W tym wypadku nie stoi na przeszkodzie fakt, iż uzyskują dochód, np. z otrzymywanej renty, lub inne…

  Read More..

 • Plusy i minusy bycia przedsiębiorcą

  Osoby, których kwalifikacje umożliwiają zarówno pracę etatową, jak i działalność na własny rachunek – rozważają często zamianę etatu na własną firmę. Zarówno prowadzenie firmy, jak i praca na etacie – mają swoje plusy i minusy. Poniżej dokonuję ich zwięzłego zestawienia. Mam nadzieję, iż okaże się ono pomocne dla tych wsz…

  Read More..

 • Poszukiwanie pomysłu na biznes

  Osoby chcące uruchomić własną działalność gospodarczą – zazwyczaj koncentrują się na wyborze profilu działalności w świetle posiadanego doświadczenia zawodowego. Z jednej strony takie rozwiązanie ma wiele zalet. Znajomość branży pozwala przyszłemu przedsiębiorcy na optymalne kształtowanie oferty, właściwą ocenę zdolności r…

  Read More..

 • Jak uzyskać refundację dla nowego stanowiska pracy

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej 6 miesięcy (nie licząc okresu ewentualnego zawieszenia), mogą otrzymać refundację w kwocie około 21 000,00 zł – w zakresie pokrycia kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy.

  Konieczne jest tu złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego względem siedziby firmy Urzędu Pracy. W ob…

  Read More..

 • Jakie zmiany w Urzędach Pracy od 2014?

  Bezzwrotne dotacje finansowane ze środków Funduszu Pracy, będą w roku 2014 funkcjonować na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych. Prócz tego mają pojawić się nowe formy wsparcia. Będą to w szczególności:

   nisko oprocentowane pożyczki na stary biznesu, skierowane dla absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych, oraz student…

  Read More..

 • Czy muszę być VAT-owcem?

  Z podatku VAT zwolnieni są drobni przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają w skali roku 150 000,00 zł. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. (Reguluje to  art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) W konsekwencji przedsiębiorcy ci, dokonując sprzedaży swoich produktów lub usług – nie doliczają do ceny ostatecznej VAT-u, ale nie mogą również …

  Read More..