Brak doświadczenia zawodowego a dotacja z PUP

W przypadku braku wykształcenia lub doświadczenia zawodowego związanego bezpośrednio z branżą, w której chce się rozpocząć działalność – można oczywiście ubiegać się o dotacje. Szanse na jej otrzymanie są jednak nieco mniejsze, większość urzędów pracy premiuje bowiem 1-2 punktami kwalifikacje wnioskodawcy. Liczą się tu jedynie te kwalifikacje – które osoba składająca wniosek o dotacje potrafi udokumentować (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy itp.).

certyfikatNależy pamiętać, iż przedsiębiorca nie ma obowiązku znać się na wszystkim. Biznes to przede wszystkim dobry pomysł, w połączeniu z umiejętnością maksymalnego wykorzystania zasobów materiałowych i ludzkich. Jeżeli nie znasz się na rachunkowości – korzystasz z biura rachunkowego, jeżeli świadczysz usługi elektryczne a nie masz stosownych uprawnień – zatrudniasz do pracy osobę z takimi uprawnieniami itd. W przypadku braku jakichkolwiek kwalifikacji – dobrze jest więc w obrębie swojego biznes planu zadeklarować zatrudnienia pracownika posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności. Urząd Pracy w żaden sposób nie weryfikuje, czy i na jakich zasadach zostali w danej firmie zatrudnieni ewentualni pracownicy.

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.