Biznes plan firmy ogrodniczej

Wzór biznes planu dla firmy świadczącej usługi ogrodnicze. Dokument został przygotowany w listopadzie 2010 roku do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Objętość dokumentu: 41 stron. Wzór przesyłamy w formacie PDF. Opracowanie zawiera biznes plan, wniosek, oraz analizę finansową (bilans otwarcia, budżet, rachunek zysków i strat). Poniżej przedstawiamy spis treści, oraz fragment dokumentu.

ogrodnictwo

przykład biznes planu

 

 

 

 

 

zamowienia-biznesplany24