Biznes plan dla studia masażu

Wzór biznes planu dla studia masażu. Dokument został opracowany przez Nas w listopadzie 2014 r. zgodnie z wytycznymi Urzędu pracy w Mielcu. przykład zawiera wprowadzenie, analizę rynku, opis konkurencji, analizę SWOT, plan marketingowy, rachunek zysków i strat itp. Liczba stron: 34. Niniejsze opracowanie doprowadziło do przyznania dofinansowania osobie bezrobotnej. Wzór udostępniamy jako plik PDF. Poniżej umieszczamy spis treści biznes planu, oraz jego fragment.

fragment wzoru

spis treści wzoru

 

 

 

 

 

 
zamowienia-biznesplany24