Do kogo skierowany jest program LEADER?

dotacje LEADERProgram Leader realizowany jest na terenie całego kraju, w gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju z wyłączeniem mieszkańców miast, które przekraczają 20 tys. mieszkańców. Lokalna Grupa Działania może jednak we własnym zakresie zawężać grupę docelową, ustalając kryteria wyboru premiujące określoną̨ grupę̨ podmiotów.

Ze wsparcia wyklucza się jednak następujące rodzaje działalności:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcję chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcję podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcję metali;
9) produkcję pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarkę magazynową

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.