Jakie warunki muszę spełnić po otrzymaniu dotacji?

Po otrzymaniu dotacji z Urzędu Pracy podstawowym obowiązkiem nowego przedsiębiorcy jest utrzymanie działalności gospodarczej przez okres pełnych 12 miesięcy. W okresie tym nie może on zawiesić działalności, ani podjąć zatrudnienia w innej firmie jako osoba fizyczna, na zasadzie umowy o pracę. Ponadto przedsiębiorca nie może zalegać ze składkami ZUS i US, oraz nie może sprzedać narzędzi, wyposażenia i środków trwałych zakupionych z otrzymanego dofinansowania. Firma uruchomiona  w oparciu o dotacje, nie może w tym okresie zmienić swojej siedziby, bez wcześniejszego poinformowania o takim zamiarze pracownika Urzędu Pracy. Ewentualna zmiana siedziby musi odbyć się w obrębie tego samego powiatu.

kontrola PUPUrzędy Pracy zazwyczaj weryfikują stan rzeczy korzystając z systemu CEIDG – gdzie na bieżąco każdy może sprawdzić status danej firmy. Kwestie związane ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz podatku dochodowego względem Urzędu Skarbowego – weryfikowane są w oparciu o dostarczane przez przedsiębiorcę zaświadczenia/oświadczenia. Na ogół obowiązek ten wynika z właściwego paragrafu umowy zawieranej pomiędzy bezrobotnym a Urzędem Pracy. Co się tyczy rzeczy zakupionych z dotacji – w tym przepadku zazwyczaj urzędnicy dokonują kontroli w siedzibie firmy, weryfikując czy przedsiębiorca posiada wszystkie przedmioty, których zakup został sfinansowany ze środków ofiarowanych mu przez PUP.

Urzędy Pracy nie weryfikują czy dana działalność przynosi zysk. 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.