Analiza SWOT

Analiza SWOT to uniwersalne narzędzie wykorzystywane do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danego rozwiązania biznesowego. Sprowadza się ona do uporządkowania czynników w cztery główne grupy: S (Strengths) – czyli mocne strony przedsięwzięcia, W (Weaknesses) – słabe strony przedsięwzięcia, O (Opportunities) – szanse, oraz T (Threats) – zagrożenia. Pojawia się ono obowiązkowo w każdym poważnym biznes planie. (również takim wykonywanym na potrzeby dotacji z PUP)

Zazwyczaj przyjmuje się, iż mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, zależne od Nas, a szanse i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne, na które nie mamy większego wpływu. Kwestia czasu stanowi tu sprawę drugorzędną. Co prawda szanse i zagrożenia zazwyczaj dotyczą bliżej nieokreślonej przyszłości, a mocne i słabe strony – czasu aktualnego, lub przyszłości bliskiej, są jednak wyjątki od tej reguły. Ważne, by dokonując analizy SWOT trzymać się konsekwentnie wybranej nomenklatury.

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.